Policy

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij, EKOTRAX en Interim Cargo, kunnen gebruiken. In deze privacy policy maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

EKOTRAX en Interim Cargo kunnen persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van EKOTRAX en Interim Cargo, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EKOTRAX en Interim Cargo verstrekt. EKOTRAX en Interim Cargo kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw adresgegevens
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

Waarom EKOTRAX en Interim Cargo jouw gegevens gebruiken

EKOTRAX en Interim Cargo verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen EKOTRAX en Interim Cargo jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang EKOTRAX en Interim Cargo gegevens bewaren

EKOTRAX en Interim Cargo bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

EKOTRAX en Interim Cargo verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van EKOTRAX en Interim Cargo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Facebook-pixel

EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van EKOTRAX en Interim Cargo zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. EKOTRAX en Interim Cargo hebben hier geen invloed op.

EKOTRAX en Interim Cargo geven geen toestemming om via EKOTRAX en Interim Cargo verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Koen Dierckx, Data Protection Officer van EKOTRAX en Interim Cargo, via info@ekotrax.be. EKOTRAX en Interim Cargo zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

EKOTRAX en Interim Cargo nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, melden EKOTRAX en Interim Cargo deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De website van EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

EKOTRAX en Interim Cargo zijn als volgt te bereiken:
Kempenarestraat 50A bus 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
Mail: info@ekotrax.be
Tel.: 015 55 68 84
Tel. internationaal: 015 55 68 85
BTW: BE 0449.148.602